CLIEOP03 naar SEPA

Eenvoudig uw bestaande CLIEOP03 bestanden converteren naar het SEPA formaat?

 

Meld u nu aan om uw CLIEOP03 bestanden te uploaden naar onze online service om deze meteen te converteren naar het juiste SEPA bestandsformaat. Klik hier voor onze tarieven.

De meervoudige Europese overschrijving (M-ECT):Deze is geschikt voor klanten die gebruik maken van elektronische bestandsoverdracht, in overeenstemming met de eisen van de European Payments Council wat betreft standaardisering van transactiesoorten. Met een M-ECT kan één algemeen debet gecreëerd worden met daarin betalingen aan alle banken binnen het SEPA-gebied.

De enkelvoudige Europese overschrijving (S-ECT):Deze heeft dezelfde basiskenmerken als de meervoudige euro-overschrijving. De verwerking vindt plaats op de gewenste dag van verwerking via straight-through-processing. De verrekening vindt binnen Nederland op de dag van verwerking plaats, terwijl de verrekening buiten Nederland op de verwerkingsdag + 1 (werk)dag plaatsvindt.

Copyright (c) 2011 - 2016 Frits