CLIEOP03 naar SEPA

Eenvoudig uw bestaande CLIEOP03 bestanden converteren naar het SEPA formaat?

 

Meld u nu aan om uw CLIEOP03 bestanden te uploaden naar onze online service om deze meteen te converteren naar het juiste SEPA bestandsformaat. Klik hier voor onze tarieven.

Wat bieden wij

SEPA zonder zorgen: wij houden rekening met alle uitzonderingen. De voordelen op een rij:

  1. CLIEOP03 incassobestand automatisch converteren naar SEPA bestand
  2. Beheer van uw machtigingen volledig en verzorgd
  3. Verzamelbestand automatisch converteren naar SEPA bestand

Machtigingen bestaan al, maar was meer een papieren formaliteit. Waarom is het machtigingen gedeelte met de komst van SEPA dan toch een groot struikelblok geworden voor veel ondernemers? Nieuw is dat gegevens over al uw machtigingen elektronisch moeten worden vastgelegd en meegezonden met de incasso naar de bank. De bank controleert hier vervolgens heel strikt op en hierin mogen dan ook geen fouten worden gemaakt. Doordat dit vaak niet correct zal wordt gedaan mislukken er onnodig veel incasso's!. Het is daarom alleen maar prettig dat u zich hierover bij europeseincassoservice.nl geen zorgen over hoeft te maken omdat wij het machtigingen beheer voor u doen! We leggen u hier uit wat er nieuw is met de komst van SEPA en hoe dit precies werkt.

Wat is er nieuw?
De ondernemer die incasseert heet een incassant en deze heeft een incassant ID. Dit ID - eenmalig verstrekt door de bank - zal samen met het unieke machtigingskenmerk en het IBAN van de incassant en de debiteur worden vastgelegd in een machtiging. De incassant moet deze gegevens ook aan de debiteur kenbaar maken en bij iedere incasso meesturen naar de bank. Dit heeft als voordeel voor de incassant dat bij een mogelijk dispuut over een incasso deze minder snel tot terugboeking hoeft over te gaan en voor de debiteur dat er niet zomaar willekeurig kan worden geïncasseerd (uitzonderingen daargelaten).

Maar ik heb al machtigingen
Indien u al incasseert, dan hoeft u geen nieuwe machtigingen door uw debiteuren te laten ondertekenen. Het is wel van belang voor deze machtigingen dat bij de vastlegging de datum van 1-11-2009 zal worden gehanteerd als datum van ondertekening. De incassant kan zelf bepalen of bestaande machtigingen omgezet worden naar Euro incasso (core) of bedrijven incasso (B2B).

Aangepast Incasso verwerking
Nieuw is ook de vooraankondigingsperiode voor iedere incasso. Afhankelijk van het soort machtiging dat u gebruikt en of het een "eerste machtiging" is, is deze standaard 2 werkdagen en voor een eerste incasso 5. Als u een gewenste uitvoerdatum kiest moet u rekening houden met deze periode, want die komt bovenop de gewenste verwerkingsdatum. Zie voor meer detail ook dit artikel.

Belangrijke verschillen tussen de Core en B2B machtigingen
De B2B machtigingen kunt u alleen gebruiken tussen bedrijven, welke een zakelijke rekening aanhouden. Daarnaast is de storneringstermijn van B2B machtigingen niet aanwezig (bij Core 8 weken en tot 13 maanden via de bank). Tevens moet een B2B machtiging niet alleen ondertekend worden door de debiteur, maar ook worden vastgelegd in de Online Bankieren omgeving bij de bank van de debiteur. Indien de B2B machtiging daar niet correct is vastgelegd, dan werkt de incasso niet.

Copyright (c) 2011 - 2016 Frits