Demo: probeer nu zelf

SEPA Conversie demonstratie
Door in te loggen met testgebruikers bieden wij de mogelijkheid om onze dienst zonder aanmelding uit te proberen. Alle functionaliteiten werken, behalve het daadwerkelijk exporteren naar SEPA XML bestanden.

Klik hier om naar de DEMO site te gaan.

CLIEOP03 naar SEPA

Eenvoudig uw bestaande CLIEOP03 bestanden converteren naar het SEPA formaat?

 

Meld u nu aan om uw CLIEOP03 bestanden te uploaden naar onze online service om deze meteen te converteren naar het juiste SEPA bestandsformaat. Klik hier voor onze tarieven.

Wat bieden wij

SEPA zonder zorgen: wij houden rekening met alle uitzonderingen. De voordelen op een rij:

  1. CLIEOP03 incassobestand automatisch converteren naar SEPA bestand
  2. Beheer van uw machtigingen volledig en verzorgd
  3. Verzamelbestand automatisch converteren naar SEPA bestand

Waarom mislukt mijn incasso?

Recentelijk werd in de pers nog gesproken over het feit dat het aantal incasso's dat mislukt de afgelopen tijd sterk is gestegen tot wel 1 miljoen mislukte incasso's per week. We zetten graag even kort de meest voorkomende en mogelijke redenen voor het mislukken van een incasso op een rij. Dit zijn oorzaken die niet onder afkeuring vanwege administratieve redenen vallen en de incassant zelf kan voorkomen.

Machtigingen zonder het kenmerk 'FIRST'
Als u de eerste keer via SEPA gaat incasseren bij een debiteur dan moet de machtiging van de betreffende debiteur het kenmerk 'FIRST' (vinkje bij eerste) hebben. Dit geldt ook voor bestaande machtigingen die zijn gemigreerd en een datum van plaats van ondertekening hebben van 1-11-20119.

Incasseren niet conform incassocontract
Iedere bank heeft andere spelregels waar de incassant zich aan moet houden. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld ABN AMRO het aantal batches telt dat per periode (van bijvoorbeeld een maand) mag worden ingestuurd of dat er geen B2B incasso's conform het contract mogen worden ingediend. Wij kunnen daar helaas niet op controleren en dan kan het dus voorkomen dat u een incasso doet bij uw debiteur volgens een B2B machtiging, terwijl u van uw bank geen B2B machtigingen mag insturen. De batch zal dan zeer waarschijnlijk in zijn geheel worden afgekeurd door uw bank. Indien u een batch bij ons maakt met daarin debiteuren die een eerste en een doorlopende machtiging hebben, dan zullen wij één bestand met daarin één batch aanmaken, maar gesplitst naar type (dus 'FIRST' en 'RECURRING'). ABN AMRO telt dit als 2 batches. Als uw maximum 6 batches is, dan kunt mogelijk maar 3 keer per maand incasseren.

BIC incassant ontbreekt
Het BIC behorend bij de IBAN van de incassant moet bij sommige banken (SNS en Regio Bank) worden meegestuurd in de incassobatch. Wij geven een melding indien dit niet correct is gevuld.

Incassobatch ID of bestandsnaam reeds gebruikt
U kunt een incassobatch ID maar eenmalig gebruiken ook als de bank de incassobatch afgekeurd heeft. Gebruikt u toch voor de tweede maal hetzelfde batch ID dan zal de bank uw incassobatch direct afkeuren. Dit geldt ook voor de bestandsnaam. Veel banken controleren hierop. Indien u een bestand met exact dezelfde naam indiend, dan zal de bank dit afkeuren.

Kenmerk van de machtiging niet juist
Elke debiteur moet gekoppeld zijn aan een machtiging met een uniek kenmerk (ID). Als u voor deze betreffende debiteur vanuit een ander systeem een incasso gaat doen voor hetzelfde incassant rekeningnummer, moet hier hetzelfde machtigingskenmerk gebruikt worden. Bij gebruik van een nieuw machtigingskenmerk moet u altijd het kenmerk eerste meegeven.

Een andere reden kan zijn dat u hetzelfde machtigingskenmerk heeft gebruikt dat u eerder voor een eenmalige incasso gebruikte.


Klik hier voor meer foutcodes voor de Rabobank

Copyright (c) 2011 - 2016 Frits