CLIEOP03 naar SEPA

Eenvoudig uw bestaande CLIEOP03 bestanden converteren naar het SEPA formaat?

 

Meld u nu aan om uw CLIEOP03 bestanden te uploaden naar onze online service om deze meteen te converteren naar het juiste SEPA bestandsformaat. Klik hier voor onze tarieven.

Een magere 30% van alle overschrijvingen en slechts 2% van de automatische incasso’s die gedaan worden, voldoen op dit moment aan de nieuwe eisen. „Slecht voorbereide bedrijven kunnen de totale Europese industrie maar liefst €20 miljard kosten”, waarschuwt Jonathan Williams, directeur betalingsstrategie bij Experian. Elke transactie die niet SEPA-proof is en daarom faalt, kost – inclusief verlies van inkomsten, extra klantenservice en verhoogde financieringsbehoefte – tussen de €50 en €70.

SEPA heeft tot doel alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen.

Bron: Telegraaf

door Paola van de Velde

Copyright (c) 2011 - 2016 Frits