CLIEOP03 naar SEPA

Eenvoudig uw bestaande CLIEOP03 bestanden converteren naar het SEPA formaat?

 

Meld u nu aan om uw CLIEOP03 bestanden te uploaden naar onze online service om deze meteen te converteren naar het juiste SEPA bestandsformaat. Klik hier voor onze tarieven.

Nog lang niet alle ondernemers zijn overgestapt op SEPA, de nieuwe standaard voor Europees betalingsverkeer die vanaf 1 februari 2014 ingaat. Banken zoeken nu naar manieren om het midden- en kleinbedrijf in beweging te krijgen.

Dat stelt Monique Kienhuis, consultant in betalingsverkeer voor zakelijk dienstverlener CGI.

“Uitstel gaat er niet van komen, want dat hadden we als Nederland anderhalf jaar geleden in Europa aan moeten vragen”, aldus Kienhuis.

De datum van 1 februari 2014 is een harde deadline. “In principe hebben mkb’ers nog genoeg tijd, maar dan moeten ze nu wel in actie komen.”

International Bank Account Number

SEPA, dat staat voor Single Euro Payments Area, is het nieuwe Europese betalingssysteem. Daarmee moet in 33 landen in Europa op dezelfde manier kunnen worden betaald.

Door de invoering van SEPA vervallen de vertrouwde Nederlandse rekeningnummers en worden ze vervangen door hun Europese tegenhanger IBAN (International Bank Account Number).

Elke Nederlandse rekeninghouder heeft al een IBAN, die bestaat uit 18 cijfers en letters. De IBAN is een combinatie van het huidige rekeningnummer, een landencode, een controlegetal en 4 letters om de bank aan te duiden, aangevuld met één of een paar nullen.

Briefpapier aanpassen

Voor ondernemers betekent de overstap dat ze bijvoorbeeld op briefpapier, facturen en de website het IBAN moeten vermelden. Per 1 februari werkt het oude rekeningnummer namelijk niet meer.

Daar komt een tweede belangrijke verandering bij. De betalingen gaan in een ander formaat naar de bank, namelijk via de ISO 20022 XML-standaard. Daarvoor moeten de nodige aanpassingen worden gedaan in systemen en boekhoudsoftware.

Lastiger met incasso’s

Voor wie alleen overboekingen doet, zijn de nieuwe regels te overzien, stelt Kienhuis. Maar bij incasso’s wordt het lastiger, omdat de betalingen in een ander formaat moeten worden aangeleverd. “Het zijn ingewikkelde veranderingen die je niet eenvoudig hebt uitgelegd”, aldus Kienhuis.

In mei bleek uit een enquête van het Nationaal Forum SEPA-migratie dat 24 procent van de mkb’ers incasso’s verstuurt. Daarvan had 76 procent nog geen actie ondernomen.

Banken zijn net pas klaar

Bijna 30 procent van de mkb’ers had in mei nog nooit gehoord van SEPA. Kienhuis wijt dat aan de te eenvoudige communicatie vanuit banken over hoe je SEPA-gereed kunt worden. In november 2009 zijn ze begonnen met de communicatie, maar dat bleef weinig concreet. “Nu pas komen ze met impactanalyses en projectplanningen.”

Banken zetten net zelf ook de puntjes op de i. Vorige maand had ING nog een storing door de overgang naar het nieuwe betalingssysteem.

Conversie

Ook softwareleveranciers zijn nog volop bezig met SEPA. Door het nieuwe aanleverformaat moet er behoorlijk wat aangepast worden aan boekhoudsoftware. Ging er in het verleden één bestand naar de bank bij een afschrijving, straks moeten er meerdere aparte batches in een  bestand gezet worden, afhankelijk van hoe vaak je al van diegene hebt geïncasseerd. “Voor softwareleveranciers is het best wel ingewikkeld. De ene is er veel verder mee dan de andere.”

Om de zakelijke markt tegemoet te komen, zijn er een aantal partijen die een oplossing voor conversie naar SEPA aanbieden. Ze fungeren als tussenpartij die de vertaalslag maakt van het oude bestandsformaat naar de nieuwe XML-standaard.

Kienhuis ziet dat als een tijdelijk hulpmiddel. “De mkb’er koopt daarmee tijd om de systemen bij te werken”, stelt Kienhuis. “Maar het briefpapier moet nog wel steeds voor februari worden aangepast.”

 

Bron: Z24

Copyright (c) 2011 - 2016 Frits